Titel

1. INLEIDING

Dit Privacybeleid (het "Privacybeleid") geeft gedetailleerde informatie over hoe Aimia Foods ("AIMIA") uw persoonlijke gegevens gebruikt en beschermt tijdens het browsen op onze website www.drinkmechai.co.uk (de "Website"), evenals uw rechten op dit gebied.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door u zijn verstrekt of die wij van u verkrijgen wanneer u de website bezoekt en gebruikt, of het nu gaat om browsen op de website, het kopen van onze producten of diensten, het opvragen van informatie bij ons, contact met ons opnemen, het indienen van een toepassing of het gebruik van de functionaliteiten of diensten die beschikbaar zijn op de Website.

AIMIA respecteert uw recht op privacy en houdt zich aan de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (“AVG”) betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, van toepassing vanaf 25 mei 2018, evenals alle andere regels die deze in de toekomst kunnen ontwikkelen of aanvullen .

We raden u aan ons privacybeleid zorgvuldig door te nemen om er zeker van te zijn dat u begrijpt hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt wanneer u op de website surft.

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

De verwerkingsverantwoordelijke is de rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Met andere woorden, de verwerkingsverantwoordelijke bepaalt hoe en voor welk doel persoonsgegevens worden verwerkt.

Voor de doeleinden van dit privacybeleid is de verwerkingsverantwoordelijke Aimia Foods Limited geregistreerd nummer 01542173 Penny Lane, Haydock, Merseyside, WA11 OQZ

3. MET WIE KUNT U BIJ AIMIA CONTACT OPNEMEN MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Als u vragen heeft of meer informatie wenst over de verwerking of bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via een van de volgende kanalen:

Verwerkingsverantwoordelijke: Aimia Foods Limited

Penny Lane, Haydock, Merseyside, WA11 OQZ

Telefoon: 01942 272900

U kunt ook per e-mail contact met ons opnemen via GDPR.Enquiries@aimiafoods.com

4. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

5. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR AIMIA VERWERKT?

Voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, verzamelt en verwerkt AIMIA de volgende persoonsgegevens:

a) Identificatiegegevens: voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificator, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.

b) Contactgegevens: postadres, e-mailadres, vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer.

c) Transactiegegevens: informatie over aankopen, bestellingen, contracten, facturering en incasso, betalingswijzen, bankgegevens en andere gegevens met betrekking tot uw transacties met ons.

d) Elektronische gegevens: IP-adres, apparaattype en ID, browsertype en taal, domein via welke de website wordt bezocht, browse-informatie, website-activiteit.

AIMIA verzamelt niet opzettelijk informatie over minderjarigen, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of wettelijke voogden. Je bent gegarandeerd ouder dan 16 jaar. Als u weet of vermoedt dat AIMIA persoonlijke gegevens van minderjarigen heeft, neem dan contact met ons op via een van de kanalen vermeld in sectie 3 van dit privacybeleid. en deze informatie wordt verwijderd.

6. VERZAMELEN EN VERKRIJGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

AIMIA verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens die u ons vrijwillig verstrekt bij interactie met onze website, in het bijzonder wanneer:

het opvragen van informatie of offertes voor onze producten en diensten;

het verwerven van AIMIA-producten of -diensten;

ons uw cv te sturen met als doel deel te nemen aan wervingsprocessen.

U bent alleen verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken die AIMIA nodig heeft om u diensten te verlenen of om u de functionaliteiten van de Website beschikbaar te stellen die u hebt aangevraagd.

Als u bijvoorbeeld informatie van ons opvraagt of wilt dat wij contact met u opnemen, moet u ons de contactgegevens verstrekken die voor deze doeleinden nodig zijn. Als u een product of dienst wilt aanschaffen die AIMIA op haar website beschikbaar stelt, is het noodzakelijk dat u onder andere een postadres opgeeft waarnaar wij uw bestelling kunnen verzenden. Als u deze persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, is het voor ons niet mogelijk om onze diensten aan u te leveren.

In elk geval garandeert u en bent u aansprakelijk voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonsgegevens en verbindt u zich ertoe deze naar behoren bij te houden.

Het is niet nodig om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken om door de website te bladeren. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt AIMIA echter automatisch en via cookies, afhankelijk van uw browserspecifieke instellingen, de volgende informatie: IP-adres, apparaattype en ID, browsertype en taal, domein via welke de website wordt bezocht, browse-informatie, Website-activiteit. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

7. WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? DOELEINDEN EN RECHTSGROND VOOR GEGEVENSVERWERKING

Over het algemeen worden de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en die wij van u verkrijgen, gebruikt om uw verzoeken en transacties te verwerken, om u hoogwaardige service te bieden en om u te informeren over mogelijkheden waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren.

Hieronder staan de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken:

a) Om u de door u gevraagde informatie te verstrekken, inclusief offertes van producten en diensten. In dit geval is uw toestemming de wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens.

b) Om u onze nieuwsbrief te sturen met informatie, promoties, campagnes en nieuws over producten en diensten van AIMIA en producten en diensten van derden die door AIMIA op de markt worden gebracht en gedistribueerd. In dit geval is uw toestemming de wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens.

c) Om u als klant te registreren, uw transacties te verwerken, de contractuele relatie met u te beheren, u toegang te verlenen tot het privé-klantengedeelte, u relevante informatie over producten en diensten, kennisgevingen van levering, onderhoud, facturering, incasso's en betalingen te sturen, transacties en betalingsmethoden verwerken, evenals alle andere servicecommunicatie of communicatie met betrekking tot uw contact en transacties, beheer van loyaliteitsprogramma's, kortingen en promoties, tevredenheidsenquêtes of enquêtes uitvoeren met betrekking tot producten en diensten die door AIMIA op de markt worden gebracht en gedistribueerd. In dit geval is de wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens, als u een residentiële klant bent, de uitvoering van het productverkoopcontract of het dienstverleningscontract met AIMIA; en, als u een zakelijke klant bent, ons legitieme belang bij het contracteren en leveren van onze diensten aan het bedrijf waar u werkzaam bent of diensten aan verleent.

d) Om uw gegevens op te slaan en contact met u op te nemen met betrekking tot wervings- en personeelsselectieprocessen bij AIMIA, evenals om uw deelname aan genoemde processen te beheren. In dit geval is uw toestemming de wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens.

e) Als u uw toestemming geeft, om u marketingcommunicatie te sturen over onze producten en diensten en over producten en diensten van derden die op de markt worden gebracht en gedistribueerd door AIMIA, onze publicaties, opiniepeilingen, promotionele en advertentie-informatie, coupons, aanbiedingen (inclusief aanbiedingen op maat ) en aanbevelingen van onze producten en diensten, evenals van producten en diensten van derden die door AIMIA op de markt worden gebracht en gedistribueerd, volgens uw interesses en op basis van een door ons ontwikkeld profiel, per telefoon, post, e-mail, sms en mms. In dit geval is uw toestemming de wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens.

f) Om de veiligheid van onze Website en van de informatie te garanderen. In dit geval is de wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens het legitieme belang bij het bieden van een veilige omgeving en het voorkomen van schade aan de systemen van AIMIA en aan de gebruikersinformatie, evenals ongeoorloofde toegang tot en misbruik van de systemen en gebruikersinformatie van AIMIA.

g) Voor interne managementdoeleinden: planning, toewijzing van middelen, beleidsontwikkeling, kwaliteitsverbetering, strategische analyse, marketing en commerciële ontwikkeling, monitoring, audit, juridische zaken, evaluatie en rapportage. In dit geval is de wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens ons legitieme belang bij het begrijpen en analyseren van de ontwikkeling van ons bedrijf, het verbeteren van onze producten en diensten en het onderzoeken van manieren om ons bedrijf te ontwikkelen en te verbeteren.

h) Raadpleeg ons Cookiebeleid met betrekking tot het gebruik en doel van cookies. In dit geval is uw toestemming de wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens.

Wanneer de basis voor gegevensverwerking toestemming is, kunt u deze op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar GDPR.Enquiries@aimiafoods.com, met uw naam en adres voor communicatie- en verificatiedoeleinden en door de nodige details te verstrekken om uw verzoek te verwerken. U kunt altijd contact met ons opnemen via een van de kanalen die worden vermeld in sectie 3 van dit privacybeleid: MET WIE KUNT U CONTACT OPNEMEN BIJ AIMIA MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Houd er rekening mee dat het ontvangen van marketinginformatie niet essentieel is om de relatie die we met u hebben te onderhouden. Als u liever geen marketingcommunicatie ontvangt, kunt u ons op elk moment op de hoogte stellen via de aangegeven middelen of u afmelden via de link die voor deze doeleinden is voorzien in de marketingcommunicatie die u per e-mail ontvangt, of als de communicatie op een andere manier wordt verstrekt , via de hiervoor aangegeven procedure.

In hoeverre is besluitvorming geautomatiseerd?

AIMIA gebruikt geen volledig geautomatiseerde besluitvormingsprocessen om een contractuele relatie met u aan te gaan, te ontwikkelen of te beëindigen. Als we deze processen in een specifiek geval zouden gebruiken, zouden we u informeren, uw rechten in dit verband meedelen en voldoen aan onze wettelijke verplichtingen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Gaat u gebruik maken van profilering?

Om u producten en/of diensten aan te kunnen bieden in overeenstemming met uw interesses en om uw gebruikerservaring te verbeteren, kunnen we op basis van de verstrekte informatie een "commercieel profiel" ontwikkelen. Op basis van dit profiel worden echter geen geautomatiseerde beslissingen genomen.

8. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

We gebruiken, dragen of delen persoonlijke gegevens alleen met derden in overeenstemming met de voorwaarden die zijn uiteengezet in dit privacybeleid. AIMIA verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens niet aan derden en communiceert persoonsgegevens alleen aan personen of entiteiten indien wij uw voorafgaande toestemming hebben verkregen of op grond van of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving wanneer toestemming niet nodig is voor een specifieke doorgifte.

We zullen uw persoonlijke gegevens delen of toegang geven tot derden wanneer dit nodig is om een van de hieronder beschreven doelstellingen te bereiken en in overeenstemming met de huidige wetgeving:

a) Onze leveranciers. AIMIA zal uw persoonlijke gegevens doorgeven aan of toegang verlenen tot uw persoonlijke gegevens aan bedrijven die diensten aan ons verlenen op grond van een contract, wanneer dit nodig is om een van de doeleinden beschreven in sectie 7 van dit privacybeleid te bereiken. WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS? – DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAGEN VOOR GEGEVENSVERWERKING : IT- en webplatformdiensten, beheer van bestellingen en verzending, betalingsverwerking, e-maildistributie, callcenters, webpositioneringsdiensten, marketing, marktanalyse en organisatie van promotiecampagnes. Als een van deze dienstverleners toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig heeft, zullen zij deze alleen gebruiken om ons een dienst te verlenen en volgens onze instructies. We eisen ook van hen dat ze de gegevens vertrouwelijk en veilig houden en dat ze de gegevens retourneren of vernietigen wanneer ze deze niet langer nodig hebben. Sommige van deze leveranciers zijn in het buitenland gevestigd, dus deze overdrachten kunnen een internationale overdracht van uw persoonsgegevens inhouden, zoals beschreven in paragraaf 8.d.

b) Wettelijke verplichtingen: AIMIA kan uw persoonsgegevens meedelen wanneer de doorgifte noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de doorgifte aan bevoegde autoriteiten, rechters en rechtbanken. Dit omvat het voldoen aan verzoeken van autoriteiten met betrekking tot het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme.

c) AIMIA-gegevenstoegang: AIMIA geeft toegang tot uw persoonlijke gegevens aan haar moederbedrijf, Primo Water Corporation, voor de doeleinden beschreven in sectie 7) van dit privacybeleid. WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS? DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAGEN VOOR GEGEVENSVERWERKING, of wanneer dit nodig is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of om te voldoen aan een wettelijke vereiste. AIMIA geeft toegang tot uw persoonsgegevens aan tot AIMIA behorende bedrijven die diensten aan ons verlenen en optreden als gegevensverwerker. Primo Water Corporation is gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dus deze overdrachten kunnen een internationale overdracht van uw persoonsgegevens inhouden, zoals beschreven in paragraaf 8.d). Ga voor meer informatie over AIMIA naar https://www.www.aimiafoods.com/about-us/.

d) Internationale gegevensoverdrachten. Uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan andere bedrijven binnen de Primo Group en aan gegevensverwerkers, zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In sommige gevallen bieden de wetten van landen buiten de EER niet hetzelfde niveau van bescherming van uw persoonsgegevens als die binnen de EER. Voor zover uw persoonsgegevens buiten de EER worden overgedragen, zullen dergelijke overdrachten echter gebaseerd zijn op adequaatheidsbesluiten of standaardcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie.

9. WELKE MAATREGELEN PASSEN WIJ TOE OM UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG TE HOUDEN?

AIMIA neemt de passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de huidige regelgeving om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen elk misbruik, vernietiging, verlies, onbedoelde of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang, inclusief de maatregelen die nodig zijn om eventuele vermoedelijke datalekken aan te pakken.

10. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

AIMIA bewaart uw persoonsgegevens voor de tijd die nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor ze zijn verzameld, of zolang u geen gebruik maakt van uw recht op verwijdering of om uw toestemming in te trekken.

De gegevens worden vervolgens verwijderd, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan (bijvoorbeeld voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims), in welk geval ze naar behoren worden bewaard zolang als nodig is voordat ze worden verwijderd.

Om een passende bewaartermijn van uw gegevens te bepalen hanteren wij de volgende criteria:

a) De gegevens die nodig zijn om u de door u gevraagde informatie te verstrekken, inclusief offertes van producten en diensten, worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om deze verzoeken te behandelen en te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en de gestelde verjaringstermijnen neer in de wetgeving.

b) De gegevens met betrekking tot de verwerving van AIMIA-producten en -diensten in het kader van een contractuele relatie worden bewaard gedurende de looptijd van het contract met AIMIA of voor de tijd die nodig is om de rechten uit te oefenen en te voldoen aan de verplichtingen van het contract met AIMIA , in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en de verjaringstermijnen die in de wetgeving zijn vastgelegd.

c) Wanneer u toestemming geeft om marketingcommunicatie te ontvangen, worden uw gegevens bewaard zolang u uw toestemming niet intrekt of ons informeert dat u deze communicatie niet langer wilt ontvangen, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en de verjaringstermijnen vastgelegd in de wetgeving.

d) De gegevens die worden verzonden met het oog op deelname aan wervings-/personeelsselectieprocessen worden in het algemeen gedurende 3 jaar bewaard, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en de verjaringstermijnen die zijn vastgelegd in de wetgeving.

e) Wanneer cookies op uw apparaat worden geplaatst, worden de gegevens bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten en de aanbevelingen van de bevoegde autoriteiten.

11. WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving beschikt u over specifieke rechten met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze rechten zijn de volgende:

a) Recht op informatie: U heeft het recht om op een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke manier en in duidelijke en eenvoudige taal geïnformeerd te worden over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens.

b) Recht op toegang: U heeft het recht om ons te allen tijde te vragen dat wij bevestigen of wij uw persoonsgegevens verwerken, dat wij u toegang verlenen tot deze gegevens en tot de informatie over de verwerking ervan, en om een kopie van die gegevens te verkrijgen. De kopie van uw persoonsgegevens die wij u verstrekken, is gratis, hoewel het verzoek om extra kopieën onderhevig kan zijn aan een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten. Wij kunnen u van onze kant vragen om een identiteitsbewijs of om meer informatie van u vragen om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen.

c) Recht op rectificatie: U heeft het recht om rectificatie te vragen van onjuiste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens die u aanbelangen. U kunt ook vragen om eventuele onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

d) Recht op verwijdering: U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, onder meer wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt. Dit recht is echter niet absoluut, zodat AIMIA ze mag blijven behouden, naar behoren geblokkeerd, in de gevallen voorzien in de toepasselijke regelgeving.

e) Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, wat betekent dat wij ze mogen blijven opslaan, maar niet mogen blijven verwerken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

– dat u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van die gegevens te verifiëren;

– de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de gegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

– AIMIA heeft de gegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen;

– U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van AIMIA zwaarder wegen dan die van u.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om uw gegevens te laten overdragen aan een andere gegevensbeheerder in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit recht wordt toegepast wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming of op de uitvoering van een contract en deze verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen.

g) Recht van bezwaar: Dit recht stelt u in staat bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief profilering. We zullen uw gegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen aantonen.

h) Recht om toestemming in te trekken: In die gevallen waarin we uw toestemming hebben verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken in verband met bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld met als doel u marketinginformatie te sturen), kunt u deze op elk moment intrekken.

i) Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioners Office (ICO) Helpline 0303 123 1113 met meer details beschikbaar op https://www.org.uk

U kunt uw rechten uitoefenen door een bericht te sturen naar GDPR.Enquiries@aimiafoods.com, met uw naam en adres voor communicatie- en verificatiedoeleinden en door de nodige details te verstrekken om uw verzoek te verwerken.

Als u de gegeven toestemming voor het ontvangen van marketingcommunicatie wilt intrekken, kunt u ons op elk moment informeren via de aangegeven middelen of u afmelden via de link die voor deze doeleinden is voorzien in de marketingcommunicatie die u per e-mail ontvangt, of als de communicatie is verstrekt op een andere manier, via de procedure die voor deze doeleinden is aangegeven.

Als uw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kunnen we ofwel een redelijke vergoeding aanrekenen, rekening houdend met de relevante administratieve kosten, ofwel mogen we geen gevolg geven aan het verzoek.

Voor meer informatie over uw rechten kunt u contact met ons opnemen via een van de kanalen die worden vermeld in sectie 3 van dit privacybeleid. MET WIE KUNT U CONTACT OPNEMEN BIJ AIMIA MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

12 . WIJZIGINGEN

AIMIA kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen om het aan te passen aan de veranderingen die de website kan ondergaan of met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens of zoals vereist door de wet. Dergelijke updates zullen door AIMIA op de website worden geplaatst zodra ze zich voordoen.